شرکت فرازنام در طی یک دهه اخیر در زمینه عمرانی مشغول به ارائه انواع خدمات مهندسی مانند نقشه برداری، نقشه کشی ساختمان اصفهان وخدمات کارپردازی صدورپروانه از اولین مرحله تبدیل قولنامه به سند زمین تا گرفتن پروانه واجرای ساختمان از مراحل اول تا پایان نازک کاری ودوندگی پایان کارو تفکیک سند آپارتمان بوده همچنین در صنعت تولید محصولات ساختمانی تحت برندهای مختلف و  برند خود در زمینه هود و گاز صفحه ای و سینک خودکفا شده و با صادرات این محصولات به اوج شکوفایی خود رسیده و با اعطای نمایندگی به سراسر استان های کشور به بومی سازی برند خود پرداخته و  در زمینه واردات محصولات ساختمانی  نیز تجربه دارد.

دفتر مهندسی فراز نام طراحی نقشه کشی پروانه ساختمان نظارت و اجرا ساختمان مسکونی و صنعتی اجرا نقش جهان

ساخت سایت : عصر آسیا مجری سئو سایت در اصفهان