صدور پروانه ساختمان اصفهان

مشارکت

متن مشارکت در اینجا قرار میگیرد

 

 

 

 

پمیانکار ساختمان در اصفهان

 

 

 

 

نمونه قرارداد درصدی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرید فروش معاوضه زمین و آپارتمان

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد متر مربع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173324_188c4

 

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد پیمانی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

real-estate-woes

نمونه کارها

شرکت پیمانکاری در اصفهان

پروژه نمونه

 

خرید و فروش املاک

نمونه پروژه در اصفهان

نازک کاری اصفهان

نازک کاری

نازک کاری اصفهان

کشیدن نقشه طراحی نما،  اجرای کناف بندی، اجرای نماهای مختلف، پنجره های مختلف دو جداره و … و  طراحی معماری داخلی و دکوراسیون

اجرای نازک کاری شامل مراحل زیر می باشد :

 1. اجرای نقشه طراحی نما
 2. اجرای کناف بندی
 3. گچ کاری
 4. دیوار کوبی
 5. اجرای کف پوش و پارکت (سرامیک و موزاییک )
 6. اجرای پنجره دو جداره و …
 7. اجرای دکوراسیون داخلی

پیمانکار ساختمان در اصفهان

نمونه قرارداد درصدی:

خرید فروش معاوضه زمین و آپارتمان

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد متر مربع:

 

 

173324_188c4

 

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد پیمانی:

 

 

سفت کاری اصفهان

سفت کاری

سفت کاری اصفهان

مراحل سفت کاری شامل موارد زیر می باشد :

 1. اجرای سقف و ستون
 2. اجرای فونداسیون
 3. اجرا تیغه چینی
 4. گچ و خاک
 5. اجرای شیب بندی پشت بام
 6. اجرای داکت های تاسیسات

مصالحی که در سفت کاری مورد استفاده قرار می گیرد: میلگرد، بلوک سقفی  سبک (لیکا)، بلوک سقفی سنگین، تیرچه، تیر آهن، بتن آماده، سیمان، سیم حرارتی، سیم بستن میلگرد، آجر زبره، آجر سفالی، آجر نقش، شن، ماسه(بادی)، فوم، شکسته بلوک تیغه

 پمیانکار ساختمان در اصفهان

نمونه قرارداد درصدی:

خرید فروش معاوضه زمین و آپارتمان

نمونه قرارداد متر مربع:

173324_188c4

 

 

 

 

 

 

 

نمونه قرارداد پیمانی: