سینک اصفهان

فروشگاه فراز نام ارائه دهنده انواع سینک اصفهان می باشد.

انواع مختلفی از سینک ها وجود دارد. در اینجا سینک ها را از لحاظ کارگزاری روی کابینت، ضخامت ورق ، گودی لگن، کابری و جنس آن، ابعاد و برند باهم مقایسه خواهیم کرد.

سینک از لحاظ کارگزاری روی کابینت به دو دسته ی روکار و توکار تقسیم می شود سینک های روکار و توکار دارای دو سینی چپ (لگن راست) و سینی راست (لگن چپ) می باشد.

سینک ها از نظر ضخامت ورق به سه نوع تقسیم می شوند: 0.6 میلی متر مربع که نیمه فانتزی گفته می شود ، 0.7 میلی متر مربع  که نیمه فانتزی و فانتزی … گفته می شود و 0.8 میلی متر مربع که فانتزی گفته می شود.

سینک از نظر عمق لگن یا گودی لگن در چهار نوع فانتزی با عمق 17 الی 20 سانتی متر ، نیمه فانتزی با عمق 12 الی 15 سانتی متر ، معمولی با  عمق 12 سانتی متر و سوپر فانتزی با عمق 22 سانتی متر وجود دارد.

انواع سینک اصفهان از نظر کاربری و جنس آن :

دولگن ، تک لگن، باسینی، بدون سینی، استیل، شیشه ای، بدون آبریز و با آبریز

سینک ها از نظر ابعاد دارای  هفت نوع می باشد:

 1. 140*60
 2. 120*60
 3. 120*50
 4. 100*50
 5. 100*60
 6. 80*60
 7. 60*50

سینک ها دارای برندهایی از جمله الماس، ایلیا استیل، استیل البرز، اخوان و لکسی است.

در موقع خریداری سینک اصفهان باید به چند ویژگی و مشخصه دقت کرد:

 1. ابعاد
 2. عمق لگن
 3. روکار یا توکار بودن
 4. سینی چپ یا راست بودن